ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλούμε, στείλτε μας εδώ ένα email αν επιθυμείτε πληροφορίες ή μια οικονομική προσφορά μας.
Είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο, αν συμπεριλάβετε πληροφορίες όπως χρόνος και διάρκεια επιθυμητής συνεργασίας, τυχόν προϋπάρχων ιστότοπος, περιοχή και ενδεικτικός αριθμός φωτογραφιών, ή ακόμη καλύτερα, ένας λεπτομερειακός κατάλογος λήψεων / shooting list που έχετε σκεφτεί. Για το τελευταίο, μπορείτε να συμβουλευτείτε και αν επιθυμείτε, να συμπληρώσετε χωρίς καμία δέσμευσή σας, την σχετική έτοιμη φόρμα μας.

Κώστας Ζήσης, φωτογράφος
Tηλ.: +30 6944 100828 , +49 178 8872156
zissis@gmail.com
https://costaszissis.com


    *Ναι, Επιθυμώ να δέχομαι πληροφορίες και μηνύματα από τον Κώστα Ζήση και το xeniosimage.com. Για τον σκοπό αυτό επιτρέπω να αποθηκευθούν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επιφυλάσσομαι για την απόσυρση της παραπάνω άδειάς μου στο μέλλον.